Welkom op onze school

Welkom op de website van SBO De Rotonde!

SBO De Rotonde is in 1998 ontstaan uit een fusie van LOM-school ‘Hugo de Groot’ en MLK-school ‘Dr. Van Voorthuijsen’. Sinds 1 augustus 2016 hoort ook de voormalige school voor SO De Linge (school voor cluster IV onderwijs) bij SBO De Rotonde en behoren wij tot het bestuur van Stichting SPON. Samen bieden wij onderwijs aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO en SBO zwaar.

De Rotonde is een school met betrokken en enthousiaste medewerkers, die gespecialiseerd onderwijs op maat verzorgen. Wij bieden basisonderwijs en begeleiding aan leerlingen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs. Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten, ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hen uit te dagen naar hun beste kunnen te presteren.

Ons motto is: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’.

Het onderwijskundig handelen (orthopedagogische en orthodidactisch) is erop gericht om leerlingen succeservaringen in brede zin op te laten doen binnen het onderwijs. Het pedagogisch klimaat is positief, waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centrale begrippen zijn.

Op deze website laten we u graag wat meer zien van onze school. We wensen u dan ook veel lees- en kijkplezier toe!

Het team van SBO De Rotonde